ZĽAVY  NA  ONLINE  KURZY

Mamičky na MD  15% zľava z ceny kurzu
Mamičky na RD   25% zľava z ceny kurzu
Študenti              15% zľava z ceny kurzu
Nezamestnaní      25% z ceny kurzu

Všetci, ktorí majú nárok na zľavu, môžu požiadať o úhradu ceny za online kurz na splátky. Podmienkou je, že posledná splátka bude uhradené a pripísaná na náš účet najneskôr v posledný deň kurzu. Klienti so splátkovým kalendárom obdržia školiace materiály, prípadne možnosť absolvovať záverečnú skúšku, či vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu a prístupy k videám až po kompletnej úhrade, teda po poslednej splátke a jej pripísaní na náš účet.

Kurz pri splátkach je možné rozložiť na maximálne 2 mesiace!

Nárok na zľavu je potrebné podložiť príslušným dokladom, z ktorého je zrejmé, že nárok na zľavu vzniká!


ZĽAVY  NA  ONLINE  ŠKOLENIA

Neanonymní účastníci "Mzdárskej" kaviarničky získavajú 15% zľavu na všetky online školenia.
Podmienkou je identifikovanie účasti. Zľava sa netýka anonymných účastníkov!