Vzor

Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Formát Potvrdenia = A5