Vznik a zánik pracovného pomeru

Pracovné zmluvy + Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


Vznik pracovného pomeru na pracovnú zmluvu (bez ohľadu na to či sa jedná o PP na dobu určitú alebo neurčitú) k 1.1.2020 - Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne - VZOR

Najpoužívanejšie kódy v kontakte so ZP a príklad na nahlasovanie MD a RD do ZP

Vznik pracovného pomeru na pracovnú zmluvu (bez ohľadu na to či sa jedná o PP na dobu určitú alebo neurčitú) k 1.1.2020 - Prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne - VZOR

Najpoužívanejšie typy zamestnancov v SP - RLFO - vznik PP

Skončenie PP na dobu určitú k 31.12.2020 - Odhlásenie zo ZP - VZOR

Skončenie PP na dobu určitú k 31.12.2020 - Odhlásenie zo SP - VZOR

Dôvody prerušenia poistného - nahlasovanie do SP prostredníctvom RLFO

Mzdový list zamestnanca je osobitnou uzávierkou jednotlivých zamestnancov. Robí sa vždy na konci roka a pri skončení pracovného pomeru.

Zápočet odpracovaných rokov PP trval od 1.1. 2020 do 31.12.2020 - VZOR = Zamestnanec dostane od zamestnávateľa v posledný deň svojho pracovného pomeru. Zápočet sa vystavuje aj všetkým pracovníkom na dohody!

ELDP = odpošle zamestnávateľ do SP elektronicky najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po skončení PP, resp. po poslednej výplate. Túto povinnosť plní aj za dohodárov, aj v prípade, že je ELDP nulové!