Materiál, tak textový ako aj videá, podliehajú autorským právam. Kopírovať, alebo inak šíriť časti alebo celý materiál je možné len po výslovnom a písomnom súhlase autorky! 


Typ vzdelávania: Video kurz

Názov video kurzu: Mzdové účtovníctvo a personalistika pre prax vo firme

Spôsob vzdelávania: Samoštúdium s konzultáciou

Rozsah: 15 video hodín

Konzultácie:  Áno

Osvedčenie (v cene kurzu):   

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška  

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku. 

Potvrdenie o absolvovaní (bez záverečnej skúšky) za poplatok + 5,00 €  Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = pozri organizačné pokyny   VZOR OSVEDČENIA

Cena:  149,00 EUR


Ukážka z video kurzu: