Príklady k video kurzu

Tieto príklady Vám umožnia si vyskúšať manuálny výpočet mzdy, prípadne otestovať si Vaše teoretické vedomosti. Po vyplnení príkladov stlačte "Odoslať", ukážu sa Vám správne odpovede. Príklady je možné vypĺňať opakovane. Tieto príklady slúžia len Vám, nikam sa neodposielajú ani sa nikde ďalej nespracovávajú Vaše údaje. Po zatvorení stránky s príkladmi sa všetky informácie automaticky vymažú.