Praktické výklady a príklady

Národná rada SR dňa 26. októbra 2021 schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pôvodne bol tento zákon predložený ako poslanecký návrh, ktorým sa mal meniť a dopĺňať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony. Výsledná podoba vrátane zmeny názvu schváleného zákona je...