Pomôcky pre začínajúcich mzdových účtovníkov a mzdové účtovníčky

Rôzne pomocné návody pre začínajúcich mzdových účtovníkov a personalistov


Pomôcka pre správne a presné určenie zániku MD a vzniku RD: