ORGANIZAČNÉ   POKYNY

Video kurzy pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov


Pokyny:

 1. Oboznámte sa s obsahom vybraného video kurzu a týmito podmienkami.
 2. Prihláste sa na zvolený video kurz zaslaním prihlášky.
 3. Po obdržaní výzvy k úhrade, uhraďte poplatok.
 4. Po pripísaní platby na náš účet Vám bude zaslaný na Váš e-mail uvedený v prihláške prístup k:
 •  školiaci materiál - skriptá,
 • prístupy na Váš video kurz po jednotlivých sekciách,
 • prístup na cvičné príklady s pomôckami do praxe.

Prístup na video kurzy je časovo neobmedzený, garancia prístupu je 6 mesiacov. Postačuje si nechať v archíve e-mail s prístupmi.


Pre koho sú kurzy určené:

Určenie cieľových osôb závisí od druhu vybraného video kurzu. Všeobecne je možné naše video kurzy zacieliť na:

 • budúce mzdové účtovníčky/mzdových účtovníkov,
 • mzdové účtovníčky a mzdových účtovníkov vracajúcich sa do praxe s časovým odstupom,
 • personalistky/personalistov,
 • vedúcich zamestnancov/vedúce zamestnankyne, manažérov/manažérky,
 • zamestnávateľov,
 • každého, kto si chce osvojiť, či rozšíriť rozhľad v pracovnoprávnych vzťahoch.

Ukončenie video kurzov:

Klient si môže vybrať spôsob ukončenia video kurzov:

 1. S Osvedčením = úspešná záverečná skúška (v cene kurzu) = záverečnú skúšku je potrebné vykonať do 6 týždňov od sprístupnenia videí,
 2. s Potvrdením o absolvovaní video kurzu = bez záverečnej skúšky (+ 5,00 EUR),
 3. bez Osvedčenia a bez Potvrdenia o absolvovaní (zadarmo).

Výber spôsobu končenia kurzu uvediete v prihláške!


Rozsah záverečných skúšok:

Teoretický test = teoretické otázky zo zákonníka práce a príslušných zákonov, kde vyberáte z troch možností jednu správnu odpoveď a

Praktický test = tento test pozostáva z troch praktických príkladov na výpočet mzdy.

Na vypracovanie testu máte 48 hodín. Test sa vypĺňa priamo do formulárov, ktoré sa Vám sprístupnia po kliknutí na poslané prístupy.

Informácie k online testom

Samotné formuláre môžete otvoriť toľkokrát, koľko potrebujete. Nie je však možné ich vypĺňať priebežne. Keď ich začnete vypĺňať, tak ich musíte vyplniť až do konca. Ak by ste ich nevyplnili do konca a uložili, už by Vás systém nepustil príklady dokončiť. Odporúčame Vám, príklady si opísať, alebo skopírovať napr. do Wordu, v pokoji si ich vypočítať a až vypočítané následne vpísať do formuláru. Vložte aj postupy výpočtu. Za postupy získavate cenné body!

Po úspešnom absolvovaní záverečných testov (úspešnosť minimálne na 70% pri každom teste samostatne) získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu so záverečnou skúškou.

V prípade neúspechu, je možné dohodnúť opravný termín, najneskôr do 7 dní od neúspešnej záverečnej skúšky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich vzdelávacích aktivít, neváhajte nás kontaktovať, radi
Vám ich zodpovieme.     Kontakty         Kontaktný formulár