ORGANIZAČNÉ   POKYNY

Online kurzy a školenia pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov


Naše kurzy poskytujeme formou individuálnej výučby 1 - 2 osoby, prípadne uzatvorená skupina napr. z firmy. Individuálne preto, aby si adepti odniesli z kurzu/školenia čo najviac vedomostí a zručností, aby priestor výučby patril len im a ich otázkam.


Postup:

 1. Oboznámte sa s obsahom vybraného online kurzom a týmito podmienkami.
 2. Vyberte si termín online kurzu a vyplňte prihlášku.
 3. Požiadajte o voľné termíny pre kurz, ktorý Vás zaujíma = Žiadosť o termíny. Nezabudnite uviesť do správy, v akom čase Vám kurz bude vyhovovať (dopoludnia, odpoludnia, večer). Ak máte záujem o kurz počas víkendov (okrem mesiacov jún - september), nezabudnite to do žiadosti uviesť. Ak si vyberiete z ponúknutých termínov a časov, vyplňte následne Objednávku/Prihlášku, ktorá sa stáva záväznou hneď po odoslaní. Pri skupinových kurzoch (za firmu, alebo viaceré osoby ktoré sa navzájom poznajú....) je potrebné uviesť údaje o ostatných účastníkoch v Správe prihlášky.
 4. Prihláste sa na online kurz zaslaním Objednávku/Prihlášky.
 5. Vyžiadajte si voľné termíny cez žiadosť o voľné termíny.
 6. Po obdržaní výzvy k úhrade, uhraďte poplatok.
 7. Po pripísaní platby na náš účet, môžeme začať s online stretnutiami v termínoch, ktoré sme si dohodli pred úhradou za kurz.
 8. Storno Objednávky/Prihlášky je možné, je však potrebné urobiť ho e-mailom/kontaktným formulárom/SMS a to najneskôr 24 hod. pred začiatkom kurzu. V takom prípade je storno bezplatné!
  V opačnom prípade (bez oznámenia) Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu!

 9. V cene online kurzu je zahrnuté:

  * lektorské zabezpečenie,
  * technické zabezpečenie,
  * školiace skriptá v e-podobe,
  * výkladová prezentácia v Pdf,
  * konzultácie k témam kurzu počas online kurzu a 1 mesiac od skončenia (nie poradenstvo),
  * nonstop  od zaplatenia za online kurz, prístup k online praktickým príkladom na precvičovanie vedomostí a zručností získaných na  online a video kurzoch so správnymi výsledkami zobrazujúcimi sa po uskutočnení výpočtu.


Online kurzy/školenia = priame video spojenie s lektorom, pozvánku dostanete e-mailom. Stačí rozkliknút poslaný link, zadať svoje meno a priezvisko a môžete sa začať vzdelávať. K online výučbe používame Zoom, Meet, Skype. Pri Zoom a Meet nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácií.

Online kurz/školenia = výklad lektora učebnej látky prostredníctvom výučbovej prezentácie, praktických príkladov a grafického tabletu.


Pre koho sú kurzy určené:

Určenie cieľových osôb závisí od druhu vybraného video kurzu. Všeobecne je možné naše video kurzy zacieliť na:

 • = budúce mzdové účtovníčky/mzdových účtovníkov,
 • = mzdové účtovníčky a mzdových účtovníkov vracajúcich sa do praxe s časovým odstupom,
 • = personalistky/personalistov,
 • = vedúcich zamestnancov/vedúce zamestnankyne, manažérov/manažérky,
 • = zamestnávateľov,
 • = každého, kto si chce osvojiť, či rozšíriť rozhľad v pracovnoprávnych vzťahoch.

Ukončenie online kurzov:

Klient si môže vybrať spôsob ukončenia online kurzov:

 1. a) S Osvedčením = len pri kurzoch = úspešná záverečná skúška (v cene kurzu),
 2. b) s Potvrdením o absolvovaní video kurzu = bez záverečnej skúšky (+ 5,00 EUR),
 3. c) bez Osvedčenia a bez Potvrdenia o absolvovaní (zadarmo).

Výber uvediete v prihláške!


Rozsah záverečných skúšok = len kurzy:

 • Teoretický test = teoretické otázky zo zákonníka práce a príslušných zákonov, kde vyberáte z troch možností jednu správnu odpoveď a
 • Praktický test = tento test pozostáva z troch praktických príkladov na výpočet mzdy.

Na vypracovanie testu máte 48 hodín. Test sa vypĺňa priamo do formulárov, ktoré sa Vám sprístupnia po kliknutí na poslané prístupy.

Informácie k online testom

Samotné formuláre môžete otvoriť toľkokrát, koľko potrebujete. Nie je však možné ich vypĺňať priebežne. Keď ich začnete vypĺňať, tak ich musíte vyplniť až do konca. Ak by ste ich nevyplnili do konca a uložili, už by Vás systém nepustil príklady dokončiť. Odporúčame Vám, príklady si opísať, alebo skopírovať napr. do Wordu, v pokoji si ich vypočítať a až vypočítané následne vpísať do formuláru. Vložte aj postupy výpočtu. Za postupy získavate cenné body!

Po úspešnom absolvovaní záverečných testov (úspešnosť minimálne na 70% pri každom teste samostatne) získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu so záverečnou skúškou.

V prípade neúspechu, je možné dohodnúť opravný termín, najneskôr do 7 dní od neúspešnej záverečnej skúšky.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich vzdelávacích aktivít, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám ich zodpovieme.