Materiál, tak textový ako aj videá, podliehajú autorským právam. Kopírovať, alebo inak šíriť časti alebo celý materiál je možné len po výslovnom a písomnom súhlase autorky!


Typ vzdelávanie: Online kurz = online prednáška s prezentáciou,  výkladom a praktickými príkladmi

Názov:  Mzdové účtovníctvo od základov

Spôsob vzdelávania: Individuálny online kurz

Rozsah:  5 dní po 5 vyučovacích hodín = 25 vyučovacích hodín

BONUS = prístup k video kurzu mzdového účtovníctva zadarmo po dobu do najbližšej zmeny legislatívy!
Prístup bude aktivovaný po absolvovaní online kurzu "Mzdové účtovníctvo od základov".


Termíny:

= individuálne termíny dohodou = cena pre rok 2022 teraz len za 99,00 €.
Pri individuálnych kurzoch je potrebné si vyžiadať voľné termíny cez formulár: Žiadosť o voľné termíny


Osvedčenie (v cene kurzu):

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku

Potvrdenie o absolvovaní kurzu (bez záverečnej skúšky) + 2,00 €      Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = pozri organizačné pokyny       VZOR OSVEDČENIA

Cena pre rok 2022: 99,00 €