Online kurz na želanie


Online kurzy na želanie sú kurzy, ktoré si objednáva klient na základe vlastných potrieb vzdelávania  alebo dovzdelávania sa v určitej oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

V požiadavke, ktorú klient zašle buď prostredníctvom e-mailu, alebo využije náš kontaktný formulár, uvedie oblasť svojho záujmu vzdelávania.
My Vám pripravíme obsah a navrhneme časový rozsah potrebný na zvládnutie požadovaného obsahu.
Konkrétne termíny a časy priebehu online kurzu na želanie budú dohodnuté až po odsúhlasení obsahu a rozsahu klientom.


Typ vzdelávanie: Online kurz = online prednáška s prezentáciou a výkladom
Názov:
Obsah bude stanovený na základe požiadaviek klienta

Spôsob vzdelávania:
Individuálny online kurz

Rozsah: Podľa požiadaviek klienta a požadovaného obsahu vzdelávania

BONUS = zadarmo prístup k video kurzu z oblasti Vášho individuálneho kurzu (personalistika a/alebo mzdy) po dobu do najbližšej zmeny legislatívy!
Prístup bude aktivovaný po absolvovaní online kurzu.

Termíny:
= individuálne termíny dohodou = 12 €/ za každú začatú vyučovaciu hodinu
Požiadajte si o voľné termíny, z ktorých si následne vyberiete tie, ktoré Vám budú vyhovovať. Stačí vyplniť nasledujúci formulár: Žiadosť o voľné termíny. Vyplnenie žiadosti je nezáväzné!


Osvedčenie (v cene kurzu):

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku

Potvrdenie o absolvovaní kurzu (bez záverečnej skúšky) + 5,00 € Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = Organizačné pokyny                VZOR OSVEDČENIA            VZOR POTVRDENIA

Cena: 12,00 €/ každá začatá vyučovacia hodina

V cene je zahrnuté:
= lektorské zabezpečenie,
= textový školiaci materiál vypracovaný na mieru,
= výučbová prezentácia,
= vzory príkladov/priama prezentácia výpočtu,
= konzultácia ohľadom obsahu vzdelávania,
= online spojenie,
= pri ukončení kurzu záverečnou skúškou, je v cene aj vystavenie Osvedčenia v SJ,
= prístupy k video kurzom z prednášanej alebo príbuznej oblasti,
= zľavy na ďalšie vzdelávania po dobu nasl. 12 mesiacov.