Rozsah - obsahová náplň online školenia

Ako správne a legálne ukončiť pracovný pomer1. Povinné náležitosti a úkony potrebné pred samotným skončením PP
- počítanie dôb súvisiacich so skončením PP,
- súčinnosť zástupcov zamestnancov pri skončení PP zo strany zamestnávateľa,
- neplatné skončenie PP,
- výplata mzdy pri skončení PP.

2. Spôsoby skončenia pracovného pomeru- všeobecne o skončení PP,
- skončenie PP v skúšobnej dobe,
- skončenie PP smrťou zamestnanca,
- skončenie PP dohodou,
- skončenie PP výpoveďou,
* výpoveď zo strany zamestnanca,
* výpoveď zo strany zamestnávateľa,
* výpovedné doby a odstupné,
* odchodné,
* zákaz výpovede,
- skončenie PP na dobu určitú,
- hromadné prepúšťanie.

3. Okamžité skončenia PP

- okamžité skončenie PP zo strany zamestnávateľa,
- okamžité skončenie PP zo strany zamestnanca.

4. Skončenie PP pri cudzincoch

5. Odstúpenie od pracovnej zmluvy

6. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi a inštitúciám pri skončení PP- odhláška SP,
- odhláška zo ZP
- ELDP,
- mzdový list.7. Ukončenia prác na dohody- spôsoby ukončenia,
- forma ukončenia,
- povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi na dohodu pri ukončení dohody,
- výpovedné doby pri dohodách.