Obsah on line kurzu

Mzdové účtovníctvo od základov1. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov

* Pracovná zmluva

* Pracovný pomer na dobu určitú

* Skončenie pracovného pomeru + Zákaz výpovede

* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

2. Pracovná disciplína

* Pracovný čas + Práca nadčasPracovná pohotovosť

* Prekážky v práci

3. Odmeňovanie

* Spôsoby a formy odmeňovania

* Minimálna mzda

* Mzdové zvýhodnenia

* Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

* Odstupné a odchodné

4. Dovolenka

* Nároky na dovolenku

* Krátenie dovolenky

5. Zrážky zo mzdy

6. Spôsob a výplata mzdy

* Výplata mzdy + Stravné + Celková cena práce

7. Zdravotné poistenie

* Vymeriavací základ, sadzby poistného, výpočet poistného

* Vykazovanie a odvádzanie poistného

8. Sociálne poistenie

* Odvody a vykazovanie poistného

* Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

* Nemocenské poistenie a dávky nemocenského poistenia pre zamestnanca

9. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

* Rozhodujúce obdobie

* Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu pri DPN

* Výpočet DPN a výplata DPN

10. Dôchodkové poistenie - ELDP

11. Daň z príjmov zo závislej činnosti FO