Obsah video školenia

Novinky v mzdovom účtovníctve 2021


1.   Zákonník práce

     1.1   Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú od 17.6. 2020
     1.2   Prekážky na strane zamestnávateľa
     1.3   Dovolenka a zmeny
     1.4   Príplatky za prácu
     1.5   Predĺženie skúšobnej doby
     1.6   Zmeny v Dohode o brigádnickej práci študenta
     1.7   Domácka práca a telepráca - návrh zmeny k 1.3. 2021
2.   Sociálne poistenie od 1.1.2021
     2.1   Odvody a maximálny vymeriavací základ - parametre pre rok 2021
     2.2   Identifikačné číslo právneho vzťahu a zmena v základných tlačivách
     2.3   Zmeny v oznamovacích povinnostiach do Sociálnej poisťovne
     2.4   Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných
     2.5   DPN a náhrada príjmu v súvislosti s max. DVZ
     2.6   Ošetrovné so zmenami a priebehom zmien
3.   Zmeny v zdravotnom poistení
     3.1   Zmeny v povinnostiach
4.  Povinnosti zamestnávateľa voči Úradu verejného zdravotníctva 
5.   Zmeny v zákone o dani z príjmu od 1.1. 2020 = závislá činnosť (mzdy)
     5.1   Nezdaniteľná časť základu dane v súvislosti aj s RZD
     5.2   Daňový bonus na deti
     5.3   Daňové parametre 2021
6.   Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
7.   Ostatné zmeny
     7.1   "13. a 14. plat" v roku 2021
     7.2   Stravné a návrhy zmien k 1.3. 2021