Obsah

k video kurzu Základy mzdového účtovníctva


1. Pracovná disciplína 

* Pracovný čas

* Práca nadčas

* Pracovná pohotovosť

* Prekážky v práci

2. Odmeňovanie

* Spôsoby a formy odmeňovania

* Minimálna mzda

* Mzdové zvýhodnenia

* Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

* Odstupné a odchodné

3. Dovolenka

* Nároky na dovolenku

* Náhrady za dovolenku

* Preplatenie dovolenky

4. Spôsob a výplata mzdy

* Výplata mzdy

*Doklad o mzde

*Výplatný termín

*Položky mzdy

* Celková cena práce

* Stravné

5. Zdravotné poistenie

* Vymeriavací základ, sadzby poistného, výpočet poistného

* Vykazovanie a odvádzanie poistného

6. Sociálne poistenie

* Odvody a vykazovanie poistného

7. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

* Rozhodné obdobie

* Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu pri DPN

* Výpočet DPN a výplata DPN

8. Daň z príjmov zo závislej činnosti FO