Rozsah - obsahová náplň online školenia

Dovolenka v pracovnom pomere


OBSAH:

1. Nárok na dovolenku
- základná výmera,
- vyššia výmera,
- dovolenka pri rodičoch s deťmi.
- dovolenka pri sťažených podmienkach,
- 8 týždňov dovolenky

2. Počítanie nároku na dovolenku
- za odpracované dni,
- za kalendárny rok,
- pomerná časť za kalendárny rok,
- zaokrúhľovanie nároku

3. Povinnosti zamestnávateľa
- plán dovoleniek,
- spôsob čerpania,
- celozávodná a nariadená dovolenka,
- stará a nová dovolenka,
- odvolanie zamestnanca z dovolenky

4. Povinnosti zamestnanca
- plánovanie dovolenky,
- žiadosť o dovolenku,
- povinnosť schválenia čerpania dovolenky nadriadeným

5. Dovolenka pri MD a RD
- nárok na dovolenku pri MD a RD,
- krátenie dovolenky pri RD,
- čerpanie dovolenky medzi MD a RD

6. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom čase
- počítanie dovolenky pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času,
- čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

7. Preplatenie dovolenky
- pri ukončení pracovného pomeru,
- nevyčerpaná "stará" dovolenka a možnosti preplatenia

8. Krátenie dovolenky
- dlhodobá neprítomnosť pri RD, PN, NV,
- neospravedlnená neprítomnosť v práci "A",
- výkon trestu odňatia slobody