Pár slov o mne

Marta Weberová
Marta Weberová

Mzdám a personalistike sa venujem od roku 1995. V roku 2001 som založila vlastnú spoločnosť zameranú na mzdový outsourcing a vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kde som skĺbila svoje pedagogické vzdelanie s praxou v oblasti finančníctva a účtovníctva.

Mám 25 ročnú prax práve v oblasti financií, účtovníctva a tiež v praktickom vedení mzdového a personálneho oddelenia, ako aj vo vzdelávaní v rozsahu pracovnoprávnych vzťahov a tvorbe metodík v tejto oblasti.

Až donedávna (do roku 2020) som aktívne publikovala odborné články v danej oblasti.

Vo vlastnej réžii som vydala a distribuovala príručku "Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou", ktorá pomohla viacerým začínajúcim mzdovým účtovníčkam.

Vypracovala som a aj v súčasnosti naďalej vypracovávam vzdelávacie materiály pre rôzne vzdelávacie agentúry na Slovensku.

Moje odborné články môžete nájsť aj vo vydavateľstve Verlag Dashöfer, s ktorým som niekoľko rokov spolupracovala (do roku 2019). V minulosti som tiež spolupracovala so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (do roku 2018).

Moje poradenské služby využívajú mnohé súkromné firmy a inštitúcie. V súčasnosti svoje bohaté skúsenosti z praxe odovzdávam ďalej cez vzdelávacie a poradenské aktivity nie len v Bratislave, ale aj ostatných krajoch Slovenska.

Od roku 2020 vzdelávam prostredníctvom online výučby v reálnom čase alebo formou video kurzov a školení. Taktiež poradenstvo poskytujem prostredníctvom video hovorov, alebo priamym online spojením prostredníctvom sieťových prepojení.

Tento druh vzdelávania a poradenstva mi umožňuje poskytovať svoje služby v rámci celého Slovenska, dokonca aj medzinárodne, pokiaľ firmy potrebujú metodiky, či poradenstvo, alebo školenie z oblasti slovenskej pracovnoprávnej legislatívy.


Ukážka mojich starších archívnych videoškolení