Od pondelka 29.11.2021 je zamestnávateľ povinný kontrolovať zamestnancov pred vstupom na pracovisko, či spĺňajú režim OTP. V prípade, že zamestnanec nespĺňa žiadnu z podmienok OTP, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi otestovať sa priamo u zamestnávateľa. Testovanie zabezpečuje zamestnávateľ!

Od 1.12.2021 sa pandemická DPN ruší a zamestnanec, ktorý bude od 1.12.2021 (vrátane) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karantény alebo izolácie, už nebude mať nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Pandemická DPN sa dostáva na úroveň štandardnej DPN, kedy zamestnancovi uznaného za...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sa týkajú aj zamestnancov pri...

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom (eID). Nový prístup...