Od pondelka 29.11.2021 je zamestnávateľ povinný kontrolovať zamestnancov pred vstupom na pracovisko, či spĺňajú režim OTP. V prípade, že zamestnanec nespĺňa žiadnu z podmienok OTP, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi otestovať sa priamo u zamestnávateľa. Testovanie zabezpečuje zamestnávateľ!