Materiál, tak textový ako aj videá, podliehajú autorským právam. Kopírovať, alebo inak šíriť časti alebo celý materiál je možné len po výslovnom a písomnom súhlase autorky!


Typ vzdelávanie:  Online kurz = online prednáška s prezentáciou a výkladom

Názov:  Personalistika pre prax vo firme

Spôsob vzdelávania:  Individuálny online kurz

Rozsah:  4 dni po 5 vyučovacích hodín = 20 vyučovacích hodín

BONUS = prístup k video kurzu personalistiky zadarmo po dobu do najbližšej zmeny legislatívy!
Prístup bude aktivovaný po absolvovaní online kurzu "Personalistika pre prax vo firme".

Termíny:

= individuálne termíny dohodou = cena pre rok 2022 len = 68 €.
Požiadajte si o voľné termíny, z ktorých si následne vyberiete tie, ktoré Vám budú vyhovovať. Prípadne navrhnite v objednávke svoje termíny.
Stačí vyplniť nasledujúci formulár : Žiadosť o voľné termíny. Vyplnenie žiadosti je nezáväzné!


Osvedčenie (v cene kurzu):  

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška 

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku

Potvrdenie o absolvovaní kurzu (bez záverečnej skúšky) + 2,00 €      Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = Organizačné pokyny        VZOR OSVEDČENIA

Cena pre rok 2022 len:  68,00 €