Mesačné spracovanie mzdy

VZOR

Nižšie nájdete príklady s kompletným manuálnym výpočtom mzdy. 

Následne sú k daným príkladom vypracované aj mesačné výkazy, prehľad a povinnosti voči inštitúciám, tak ako ich plní mzdová účtovníčka.

Príklady sú v excelovskej tabuľke ktorá ma v dolnej časti viacero záložiek. Nájdete tam aj príklady bez výpočtu, ak si chcete overiť svoje vedomosti a zručnosti pri manuálnom výpočte mzdy.

Od 1. októbra 2021 sa do ZP nahlasuje pri PN začiatok (1O - Z) a koniec PN len v prípade, že PN trvá max. 10 kal. dní (1O - K). Ak PN trvá viac ako 10 kal.dní, koniec sa nenahlasuje.  Od 1. októbra 2021 sa nenahlasuje do ZP ani začiatok a ani koniec OČR a MD.
Od 1. marca 2022 sa ručí odvodová úľava pre zdravotné poistenie (dvojkód 2 + 1W)

Príklad uvedený vo formulári nižšie, je za rok 2020, kedy sa PN (aj ukončenie) nahlasovali tak, ako skutočne trvali.