"Zmrazené" stravné!

08.06.2020


V súvislosti s novelou zákona o cestovných náhradách, ktorá nastala zákonom č. 127/2020 Z.z. sa sumy stravného nebudú zvyšovať do 31. 12. 2020!

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako 4 hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Hodnota stravného od 1.7.2019 do 31.12 2020 = 5,10 €

55% = 2,81 € (hradí zamestnávateľ)

45% = 2,29 € (hradí zamestnanec)


Hodnota "gastrolístku" od 1.7.2019 do 31.12.2020 = 3,83 €

55% z 3,83 € = 2,11 € (hradí zamestnávateľ)

45% = 1,72 € (hradí zamestnanec)   

alebo

55% z 5,10 € = 2,81 € (hradí zamestnávateľ)

Zostatok do 3,83 € = 1,02 € (hradí zamestnanec)Zákon č. 283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách § 8 a násl. § 38g)