ZMENY V STRAVOVANÍ ZAMESTNANCOV OD  1.JANUÁRA 2022

26.10.2021

Dňa 26.10.2021 NRSR schválila zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1. januára 2022.

Od 1. januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, na strane zamestnanca jednotným spôsobom oslobodený od dane z príjmov:

= príspevok zamestnávateľa na jedlo,

= príspevok zamestnávateľa na gastrolístok a

= finančný príspevok na stravovanie,

a to najviac vo výške 55% sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (čo je v súčasnosti suma 5,10 eur), to znamená oslobodenie od dane do výšky príspevku 2,81 eur.

Inými slovami, súčasné daňové zvýhodnenie príspevku zamestnávateľa na jedlo alebo na gastrolístok, fakticky bez akéhokoľvek obmedzenia zhora, končí 31. decembra 2021 a od 1. januára 2022 bude od dane oslobodená len suma, poskytovaná v súlade s § 152 Zákonníka práce, teda do výšky 2,81 eur.

Z dôvodu nesúhlasu ministerstiev práce a financií naďalej nebude možné poskytovať finančný príspevok pozadu.

Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať finančný príspevok (ale i gastrolístky) zamestnancovi vopred.

Zdroj: Jozef Mihál - Daňové a odvodové tipy

Podrobnejšie informácie pre registrovaných účastníkov tu  KLIK