Zmena výšky životného minima od 1. 7. 2019

24.06.2019

Opatrením č. 183/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. júna 2019 sa upravujú sumy životného minima takto upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je od 1.7.2019 210,20 €, do 30.6.2019 205,07 €

b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je od 1.7.2019 146,64 €, do 30.6.2019 143,06 €

c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je od 1.7.2019 95,96 €, do 30.6.2019 93,61 € .

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Čo všetko ovplyvní zmena výšky životného minima od 1. 7. 2019:

- nepostihnuteľné sumy pre exekučné zrážky,

- nárok na predčasný starobný dôchodok,

- výšku príjmu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Čo všetko ovplyvní zmena výšky životného minima od 1. 1. 2020:

- hranicu základu dane pre 25% sadzbu príjmu FO,

- daňový bonus na dieťa,

- nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,

- nezdaniteľnú časť na manželku/manžela,

- minimálnu výšku dane FO,

- rodičovský príspevok,

- prídavok na dieťa.

Zdroj: https://www.onlinezakony.sk/33/183-2019-z-z-opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-zivotneho-minima-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qICV4Kbj8fRfsl95UdIXGl-VdaLTRYHmJQ/?uid=232629&e=36885250https://www.onlinezakony.sk/33/183-2019-z-z-opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-zivotneho-minima-uniqueidOhwOuzC33qd2W4_6TwF4qICV4Kbj8fRfsl95UdIXGl-VdaLTRYHmJQ/?uid=232629&e=36885250