Životné minimum platné od 1.7.2021

09.06.2021

ŽIVOTNÉ MINIMUM PLATNÉ OD 1.7.2021 DO 30.6.2022


Od 1. júla 2021 dochádza k zmene sumy životného minima.

Nárast životného minima ovplyvňuje výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či rodičovského príspevku od januára 2022.

Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o životnom minime"). Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Suma životného minima platná od 1.7.2021 do 30.6.2022

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2021 = 214,83 €),
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2021 = 149,87 €),
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa (do 30.6.2021 = 98,08 €).