Životné minimum od 1.7.2018

13.06.2018

Marta Weberová

Podľa návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima sa majú od 1.7.2018 zvýšiť sumy životného minima o 2,8 %, teda o 5,59 € na plnoletú osobu a ďalej takto :

205,07 € - životné minimum plnoletej fyzickej osoby (do 30.6.2018 199,48 €) - zvýšenie o 5,59 €

143,06 € - životné minimum na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2018 139,16 €);

93,61 € - životné minimum na dieťa (do 30.6.2018 91,06 €).

Zo sumy životného minima platného pre plnoletú fyzickú osobu (205,07 €) sa vypočítavajú niektoré ďalšie veličiny, niektoré sú platné už od júla 2018, niektoré nové sumy až od 1.1.2019

Od 1.7.2018 sa teda budú meniť:

- výpočty exekučných zrážok (výška nepostihnuteľných súm),

- výška predčasného starobného dôchodku,

- suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (205,07 €),

Od 1.1.2019 sa budú meniť:

- výška sumy daňového bonusu na jedno dieťa (mesačne 22,17 €),

- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne 328,11 €),

- hranica pre uplatnenie 25% sadzby dane (mesačne všetko nad 3 021,37 €),

- hranica základu dane, od ktorej dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane (ročne) 20507,00 € (100-násobok ŽM),

- rodičovského príspevku (220,70 €),

- výška prídavku na dieťa (24,34 €),

- výška príplatku k prídavku na dieťa (11,41 €).