Viete ako vypočítať daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022?

23.05.2022

MaVe Lines, s.r.o. - Marta Weberová

Daňový bonus na dieťa v čase od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 je daný nasledujúcimi sumami na mesiac a dieťa:

Daňový bonus od 1.1.2022
do 30.6.2022

dieťa do 6 rokov vrátane = 47,14 €
dieťa od 6 do 15 rokov vrátane = 43,60 €
dieťa od 15 do 25 rokov vrátane = 23,57 €

Národná rada SR od piatka 20.5.2022 rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto návrhu je aj návrh na zmenu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Navrhuje sa zásadná zmena výšky daňového bonusu na dieťa a zmena podmienok jeho vyplácania.
Predpokladá sa, že NRSR uvedený návrh schváli v týždni od 23.5.2022. Schválený zákon musí ešte potvrdiť prezidentka svojim podpisom.

Zamestnávateľ pri výpočte preddavkov na daň za mesiace júl až december 2022 vypočíta daňový bonus na deti zamestnanca oboma spôsobmi - "po starom" aj "po novom" - a zamestnancovi vyplatí sumu, ktorá je vyššia, teda ktorá je výhodnejšia pre zamestnanca.

Zmenený daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022.

Daňový bonus od 1.7.2022 do 31.12.2022:

dieťa do 6 rokov vrátane = 70,00 €    
dieťa od 6 do 15 rokov vrátane = 70,00 €
dieťa od 15 do 25 rokov vrátane = 40,00 €
a súčasne najviac:
20% zo základu dane (ZD) pri 1 dieťati
27% zo ZD pri 2 deťoch
34% zo ZD pri 3 deťoch
41% zo ZD pri 4 deťoch
48% zo ZD pri 5 deťoch
55% zo ZD pri 6 a viac deťoch


Daňový bonus od 1.1.2023:
dieťa do 6 rokov vrátane = 100,00 €
dieťa od 6 do 15 rokov vrátane = 100,00 €
dieťa od 15 do 25 rokov vrátane = 50,00 €
a súčasne najviac:
20% zo základu dane (ZD) pri 1 dieťati
27% zo ZD pri 2 deťoch
34% zo ZD pri 3 deťoch
41% zo ZD pri 4 deťoch
48% zo ZD pri 5 deťoch
55% zo ZD pri 6 a viac deťoch