Tmeny termínov pri RZD za rok 2019 ("korona")

03.04.2020

Dňa 2.4.2020 bol schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zo schválených zmien vyberám:


*  predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov vykonať ročné zúčtovanie a odviesť vypočítanú daň najneskôr do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie a v tomto termíne aj odviesť vypočítanú daň (§ 24 ods. 2 schváleného zákona),


*  zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 24 ods. 2 schváleného zákona),


*  predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov vystaviť potvrdenie o zaplatení dane o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr
do 15. dňa druhého mesiaca po skončení obdobia pandémie
(§ 22
ods. 2 schváleného zákona),


*  predĺženie lehoty na predloženie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, (§ 22 ods. 1 schváleného zákona),


*  doplnenie možnosti pre každého prijímateľa podielu zaplatenej dane použiť príjmy získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie aj bez uvedenia takejto činnosti v rámci predmetu ich činnosti (§ 22 ods. 3 schváleného zákona),


*  predĺženie lehoty na povinnosť zamestnávateľov podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatiť daň z príjmov najneskôr do druhého mesiaca po skončení obdobia pandémie (§ 24 ods. 1 schváleného zákona),


*  predĺženie lehoty pre zamestnávateľov na vyplatenie preplatku na dani z príjmov, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie (§ 24 ods. 3 schváleného zákona).