Pandemická OČR - ZMENA!

23.09.2020

Dňa 23.9.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení č. 258/2020 Z.z.

Podľa tejto novely nemá od 23.9.2020 nárok na ošetrovné rodič, ktorého dieťa je prijaté do predškolského zariadenia, ale nenavštevuje toto predškolské zariadenie z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, prípadne z kapacitných dôvodov.
Zároveň rodič takéhoto dieťaťa nemá od 23.9.2020 ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu celodennej starostlivosti o toto dieťa.


Nárok na "pandemickú" OČR však bude mať naďalej vtedy, ak budú predškolské zariadenia, školy alebo konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Novela prinesie aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok nároku na "pandemické" ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Podľa doteraz platnej legislatívy to bolo naopak - úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do školy/škôlky chodili.