OČR a otázky ohľadom OČR

31.03.2020

OČRKA (OŠETROVNÉ) - VAŠE ČASTÉ OTÁZKY

Časté otázky rodičov ohľadom aktuálnej situácie - hrozba koronavírusu. Ošetrovné na dieťa pre zamestnancov, živnostníkov, rodičov na rodičovskej dovolenke atď...

Zdroj: https://www.pravneprerodica.sk/rodicia-zamestnanci-szco-a-ocrka-na-deti-koronavirus/ 


AKO JE TO S ODVODMI POČAS OČRKY?

Od 27.3.2020 je účinná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá počas aktuálnej krízovej situácie upravila odvodové povinnosti nasledovne:

Od 1. dňa OČRky až do skončenia poteby osobnej a celodennej starostlivosti platí tzv. vylúčenie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Neplatí sa poistné ani za zamestnanca ani za zamestnávateľa.

Obvykle sa od 11.dňa OČRky prerušuje poistenie, ale aktuálne sa NEPRERUŠUJE. Takže sa neposiela do SP ani registračný formulár (prerušenie poistenia).

Otázka: Zamestnanie mi skončilo v polovici februára 2020. Teraz som SZČO, ale ešte si odvody do Socpoist neplatím. Mám nárok na ošetrovné?

Odpoveď: Nie. Pretože 7dňová ochranná lehota zo zamestnania Vám už dávno uplynula. Ako SZČO si teraz neplatíte poistné na nemocenské poistenie. Nie je z čoho odvodiť nárok na ošetrovné. Jedine, čo mi napadne je možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia v Socpoist. Prihlásite sa na dobrovoľné nemocenské poistenie a môžete potom požiadať o ošetrovné. Nárok Vám vznikne ak Vaše zamestnanie trvalo aspoň 270 dní predtým než ste ho ukončili. Pre dobrovoľne nemocensky poistené osoby platí podmienka 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom nároku na ošetrovné. A v tom Vám pomôže práve ukončené nemocenské poistenie zamestnanca. Pozor, ošetrovné bude iba zo sumy 506,50 eur (mesačne), t.j. určí sa zo základu 506,50 eur.

RODIČ - SZČO

Aby ste ako SZČO mali nárok na ošetrovné, musíte byť nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO. To znamená, že si musíte platiť odvody do Sociálnej posiťovne a nemať dlh na odvodoch. Zjednodušene povedané.

Neplatí tu podmienka byť nemocensky poistená SZČO 270 dní alebo pod.

Ak si neplatíte poistné do Socpoist ako povinne nemocensky poistená SZČO, NEMÁTE nárok na ošetrovné, nie je z čoho ho odvodiť. Jedine ešte keby Vám povinné poistenie SZČO zaniklo (napríklad pozastavíte a zrušíte živnosť) a nárok na ošetrovné Vám vznikne v ochrannej lehote, do 7 kalendárnych dní.

Ak ste povinne nemocensky a dôchodková poistená SZČO (platíte sa povinné odvody do Socpoist každý mesiac) tak od 1.dňa OČrky NEPLATÍTE povinné odvody do Sociálnej poisťovne (nemocenské,dôchodkové poistenie, p. v nezamestnanosti). Vylúčenie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne NEOZNAMUJETE!

Nezabudnite sa vypočítať pomernú časť poistného podľa dĺžky trvania OČRky, pretože kvôli OČRke neplatíte poistné za celý mesiac ale iba pomernú časť (viď text vyššie).

MOJE DIEŤA (2 ROKY) NECHODÍ DO ŠKÔLKY. MÔŽE SI NA NEHO MANŽEL ZOBRAŤ OČRKU?

Z dôvodu zatvorenia školok určite nie. Môže si zobrať OČRku iba vtedy, keď pediater zhodnutí, že si to vyžaduje stav dieťa (že je dieťa choré). Potrebu osobného a celodenného starania sa o dieťa určuje pediater.

MÔŽEM BYŤ JA NA OČRKE S JEDNÝM DIEŤAŤOM A MANŽELKA S DRUHÝM DIEŤAŤOM? OBE MAJÚ DO 10 ROKOV A ŠKÔLKU ZATVORILI.

Toto nie je možné. Nie je možné súbežné poberanie ošetrovného obomi rodičmi, ak deťom zatvorili školu alebo škôlku spôsobom každý rodič na iné dieťa. Dohodnite sa, kto bude poberať ošetrovné, napríklad aj vzhľadom na výšku Vášho príjmu, nakoľko sa od neho odvíja nárok na ošetrovné.

§ 43 ods. 2 zákona o sociálnom poistení: Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Podľa najnovšej právnej úpravy sa však môžete na OČRke prestriedať.

MÔŽE SI MANŽEL ZOBRAŤ OČRKU NA STARŠIE DIEŤA, AJ KEĎ SOM JA DOMA NA RODIČOVSKEJ DOVOLENKE/MD S MLADŠÍM DIEŤAŤOM A POBERÁM RP/MATERSKÉ?

Áno, ak sa pýtate na situáciu, že napríklad staršie dieťa do 10 rokov veku nemôže chodiť do školy/škôlky, pretože sú zatvorené (rozhodnutie zriaďovateľa alebo Ústredného krízového štábu), tak si môže na neho zobrať OČRku.

Samozrejme, musí ísť o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú SZČO (bez dlhov) alebo dobrovoľné nemocensky poistenú osobu (DPO musí mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom nároku na ošetrovné) alebo je osoba v ochrannej lehote.

Nevadí, že Vy ste na rodičovskej dovolenke a rodičovskom príspevku s mladším dieťaťom.

MÔŽE SI MANŽEL (ZAMESTNANEC)POŽIADAŤ O OŠETROVNÉ NA 5-ROČNÚ DCÉRU, AJ KEĎ SOM JA DOMA A POBERÁM DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI? DCÉRE ZATVORILI ŠKÔLKU.

Áno môže, nie je prekážkou, že Vy ste doma na podpore.

MÔŽEM SI ZOBRAŤ OČRKU NA MANŽELKINO DIEŤA /DIEŤA PARTNERKY?

Iba ak ide o dieťa manželky, na partnerkino dieťa nie. Samozrejme musia byť splnené ďalšie podmienky...

§ 39 ods. 3 zákona o sociálnom poistení: Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a)vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)

b)dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

PRACUJEM, ALE SÚČASNE POBERÁM RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK NA DCÉRU. MÔŽEM SI POŽIADAŤ O OŠETROVNÉ NA 2,5 ROČNÚ DCÉRKU, KTORÁ CHODÍ DO ŠKÔLKY, KTORÚ ZATVORILI?

Áno, keďže pracujete, máte aktívne nemocenské poistenie a z neho sa Vám odvíja nárok na ošetrovné. Ak škôlku zatvoril kvôli momentálnej situácii, môžete si požiadať o ošetrovné na ňu. Nie je problém to, že poberáte RP. Pripomínam, že počas OČRky nemôžete mať príjem za aktívnu prácu z tohto zamestnania za obdobie OČRky.

KEDY NÁROK NA OŠETROVNÉ NEMÁTE?

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

  • poberáte PNku (nemocenské),
  • materské alebo
  • náhradu príjmu počas dočasnej pracovne neschopnosti zamestnanca (vypláca zamestnávateľa prvých 10 dní PNky zamestnanca).

MÔŽEM PRACOVAŤ POPRI OČRKE NA DIEŤA?

Ak ste zamestnaný a z tohto zamestnania si uplatníte nárok na ošetrovné, nemôžete mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu za dobu počas ošetrovania. Je to obdobné ako pri PNke alebo pri materskom. Môže Vám byť samozrejme vyplatená mzda/odmena za obdobie pred OČRkou.

Pri SZČO takáto podmienka nie je, avšak...je tu zas podmienka osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, na ktoré Vám vznikol nárok na ošetrovné.

KOĽKO MUSÍM MAŤ ODPRACOVANÉ, ABY SOM MOHLA ČERPAŤ OŠETROVNÉ NA DCÉRU?

Táto otázka mi prišla od mamičky po rodičovskej dovolenke, ktorá je v práci iba mesiac. To nie je problém.

Stačí, že máte aktívne nemocenské poistenie, teda že ste z rodičovskej dovolenky späť v práci a môžete si požiadať (samozrejme po splnení ďalších podmienok) o ošetrovné na dcéru. Nemusíte mať odpracovaných medzi ukončením RD a OČRkou určitý počet dní (270 alebo pod.)

Z 13. marca 2020 by Mária Dvončová / Aktuality pre rodičov, BLOG, Peniaze pre rodičov, Škôlkar a školák