Novinky v oblasti miezd a personalistiky v roku 2020 - NEDOSTUPNÉ!

03.01.2020

Momentálne nedostupné!

Momentálne nedostupné!


Školiaci amteriál si môžete objednať prostredníctvom kontaktného formulára tu: Kontakt

alebo mailom na adrese: novaintereal@gmail.com 

K cene je potrebné pripočítať posštovné 2,50 €

Z obsahu materiálu:

1. Minimálna mzda 

2. Príplatky ku mzde pre rok 20120

3. "13. a 14. plat" 

4. Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť detí

5. Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2020

6. Veličiny pre exekučné zrážky v roku 2020

7. Daň z príjmov v roku 2020

8. Zmeny v základnej výmere dovolenky

9. Zmeny pri vysielaní zamestnancov