Mzda a exekučné zrážky

15.10.2019

NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

Trošku teórie o exekučných zrážkach:

Príklady na výpočet exekúcie:

Exekučná kalkulačka:

Pozrite si všetky záložky v spodnej časti tabuľky. Každý typ zrážky má vlastnú záložku.