Dovolenka pre rodiča od 2020

21.10.2019

NOVA Intereal, s.r.o. - Marta Weberová

1. 1. 2020 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá bola schválená 18.10.2019, na základe ktorej sa navyšuje dĺžka základnej výmery dovolenky zo 4 týždňov (20 dní) na 5 týždňov (25 dní) aj u zamestnancov, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov veku, ale sa trvalo starajú o dieťa.