Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou

03.01.2019

Príručka pre mzdové účtovníčky                                                           Cena 18,00 €

K príručke dostanete aj školiaci materiál k RZD za rok 2018

Tlač materiálu je čiernobiela, väzba pružinová.

K cene je potrebné pripočítať poštovné vo výške 3,00 €

Aktualizovaná príručka bude k dispozícii od 21.1.2019

Príručku si môžete objednať prostredníctvom kontaktného formulára tu: Kontakt

alebo prostredníctvom e-mailu: novaintereal@gmail.com


Obsah príručky:

1. Pracovnoprávne vzťahy

* Predzmluvné vzťahy

2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov

* Pracovná zdravotná služba

* Pracovná zmluva

* Pracovný pomer na dobu určitú

* Skončenie pracovného pomeru

* Zákaz výpovede

* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

3. Pracovná disciplína

* Pracovný čas

* Práca nadčas

* Pracovná pohotovosť

* Odpočinok a prestávky v práci

* Prekážky v práci

* Zodpovednosť za škodu

* Pracovná - služobná cesta

4. Odmeňovanie

* Spôsoby a formy odmeňovania

* Minimálna mzda

* Mzdové zvýhodnenia

* Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

* Odstupné a odchodné

* "13. a 14. plat

* Príspevky zamestnávateľa na dovolenku

5. Dovolenka

* Nároky na dovolenku

* Krátenie dovolenky

* Čerpanie dovolenky

6. Zrážky zo mzdy

7. Spôsob a výplata mzdy

* Výplata mzdy

* Celková cena práce

* Mzdový list

* Stravné

8. Zdravotné poistenie

* Definícia platiteľa

* Povinnosti platiteľa

* Vymeriavací základ, sadzby poistného, výpočet poistného

* Vykazovanie a odvádzanie poistného

9. Sociálne poistenie

* Definícia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia

* Povinnosti zamestnávateľa

* Odvody a vykazovanie poistného

* Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

* Nemocenské poistenie a dávky nemocenského poistenia pre zamestnanca

* Odvody z odmien štatutárom pri pravidelných a nepravidelných príjmoch

10. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

* Rozhodné obdobie

* Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu pri DPN

* Výpočet DPN a výplata DPN

11. Dôchodkové poistenie - ELDP

12. Tvorba sociálneho fondu

13. Daň z príjmov zo závislej činnosti FO

* Nezdaniteľná časť základu dane

* Daňové bonusy na deti

* Nové bezdaniteľné časti k RZD

14. Tabuľka veličín PaM