RZD za rok 2019 - NEDOSTUPNÉ!

03.01.2020

Školiaci materiál                                                                            Cena: 10,00 €

Školiaci amteriál si môžete objednať prostredníctvom kontaktného formulára tu: Kontakt

alebo mailom na adrese: novaintereal@gmail.com

K cene je potrebné pripočítať poštovné 2,50 €

Obsah školiaceho materiálu:

1. Ročné zúčtovanie - RZD za rok 2019

Kto musí podať daňové priznanie (DP) za rok 2019

2. O ročnom zúčtovaní dane 

Kto a ako žiada o RZD 

Koho a kedy môže daňovník požiadať o RZD 

Potrebné doklady k žiadosti o RZD 

3. Nezdaniteľná časť základu dane - NČZD a Daňové bonusy - DB 

Doklady pri uplatnení NČZD na manželku/manžela 

Uplatnenie NČZD u dôchodcov 

Uplatnenie odpočtu príspevkov III. pilier 

Uplatnenie odpočtu na kúpeľnú starostlivosť 

Uplatnenie DB na dieťa až v RZD 

Daňový bonus na zaplatené úroky (DBU) 

Podmienky pre poskytnutie DBU 

Uplatnenie nároku na DBU 

4. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri RZD 

Vyhlásenie k dani z príjmu .... po 1.1.2020

Potvrdenie o príjme ...

Ročné zúčtovanie dane ... 

Vysporiadanie výsledkov z RZD

Hlásenie o vyúčtovaní dane .

5. Nezdaniteľná časť základu dane 

NČZD na daňovníka 

NČZD na manželku/manžela 

NČZD - III. pilier 

Zamestnanecká prémia 

Darovanie 2% a 3% z daní 

Vzory tlačív