30. október 2018 = štátny sviatok

17.10.2018

241/1993 Z.z.

ZÁKON č. 241/1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

§ 4a

Prechodné ustanovenie

V roku 2018 je 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.