Materiál, tak textový ako aj videá, podliehajú autorským právam. Kopírovať, alebo inak šíriť časti alebo celý materiál je možné len po výslovnom a písomnom súhlase autorky!


Typ vzdelávanie:  Kurz

Názov: Personalistika pre prax na personálnom oddelení

Spôsob vzdelávania: Video kurz

Osvedčenie (v cene kurzu):

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku

Potvrdenie o absolvovaní kurzu (bez záverečnej skúšky) + 2,00 €    Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = pozri organizačné pokyny        VZOR OSVEDČENIA

Cena pre rok 2022:  55,00 EUR