Materiál, tak textový ako aj videá, podliehajú autorským právam. Kopírovať, alebo inak šíriť časti alebo celý materiál je možné len po výslovnom a písomnom súhlase autorky!


Typ vzdelávanie: Kurz

Názov: Mzdové účtovníctvo od základov

Spôsob vzdelávania: Video kurz

Osvedčenie (v cene kurzu):

ÁNO ak bude úspešne vykonaná záverečná skúška

Nie ak sa respondent rozhodne nevykonať záverečnú skúšku

Potvrdene o absolvovaní kurzu (bez záverečnej skúšky) + 2,00 €   Vzor Potvrdenia

Záverečná skúška = pozri organizačné pokyny       VZOR OSVEDČENIA

Cena pre rok 2022:  76,00 EUR


UKÁŽKA  ZVIDEOKURZU