Fakturačné údaje


MaVeLines, s.r.o.  (NOVA Intereal, s.r.o. - pôvodný názov)

Sídlo: Údernícka 1686/20 (Pečnianska 3430/6 - pôvodné sídlo)

851 01 Bratislava

IČO: 35 828 595        DIČ: 2021611130

IBAN:  SK64 1100 0000 0026 2981 8829 

Nie sme platitelia DPH!

Konatelia:

Marta Weberová
PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo25764/B

novaintere@gmail.com
mavelines.sk@gmail.com

Skype: nova.intereal1