MZDOVÝ OUTSOURCING

Momentálne berieme nových klientov len do 50 zamestnancov!

Osloboďte sa a ušetrite!

Vaše povinnosti v oblasti PaM (práce a mzdy) prevezmeme na naše plecia!
Firemným strategickým nástrojom riadenia sa v súčasnosti stáva Outsourcing - externé obstarávanie služieb

Čo je Outsourcing?
Outsourcing = využitie vonkajších zdrojov
Výsledným efektom je zníženie nákladov a značné zvýšenie konkurencieschopnosti.

Prečo by ste platili za spracovanie miezd viac, keď nemusíte!

Naša firma pôsobí na trhu od roku 2002. Venuje sa spracovaniu účtovných operácií zameraných na pracovnoprávne vzťahy - mzdy a personalistiku a na vzdelávanie a poradenstvo v tejto oblasti.


ROZSAH OUTSOURCINGOVÝCH PRÁC

 • Vznik, priebeh a zánik pracovnoprávneho vzťahu voči inštitúciám ako Sociálna poisťovňa a príslušné Zdravotné poisťovne
 • Prihlášky,
 • Odhlášky,
 • Komunikácia s inštitúciami
 • ELDP
 • Vedenie osobných MZDOVÝCH zložiek zamestnancov
 • Výpočet miezd z podkladov poskytnutých zamestnávateľom
 • Ročné zúčtovanie dane v zmysle zákona
 • Ročné mzdové uzávierky
 • Mesačné reporty podľa dohody
 • Súčinnosť pri kontrolách príslušnými inštitúciami
 • Poradenstvo pre zamestnávateľa podľa zmluvy

Orientačný cenník

 Kontaktný formulár, Kontakt

V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať!