Video kurz MÚaP

pre: pani Ludmila Červenková


Video kurz je rozdelený na 23 častí. Každá časť sa zoberá ucelenou témou. Každá časť má časový úsek, ktorý je stanovený tak, aby udržal pozornosť účastníka.

Veríme, že Vám prinesie základné vedomosti o oblasti pracovnoprávnych vzťahov a pomôže Vám zorientovať sa v problematike mzdového účtovníctva a personalistiky.

V prípade otázok k jednotlivým témam, neváhajte nám ich napísať. Písať môžete prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, alebo e-mailom:    mavelines.sk@gmail.com

Marta Weberová

1. časť: Úvod, Predzmluvné vzťahy a závislá práca

2. časť = Účastníci PP vzťahov a vznik zamestnávateľa

3. časť = Vznik zamestnanca

4. časť = Zástupcovia zamestnancov

5. časť = Typy PP a pojmy

6. časť = Pracovná zmluvy

7. časť = Skončenie PP

8. časť = Pracovný čas

9. časť = Dovolenka

10. časť = Prekážky v práci

11. časť = Hmotná zodpovednosť a pracovné cesty

12. časť = Mzda a jej zložky

13. časť = Minimálna mzda

14. časť = Príplatky ku mzde

15. časť = "13. a 14. platy" + zamestnanecké poukazy + poukazy na športovú činnosť dieťaťa

16. časť = PPÚ

17. časť = Výpočet mzdy

18. časť = Zdravotné poistenie

19. časť = Sociálne poistenie

20. časť = DPN

21. časť = Preddavok na daň zo mzdy

22. časť = Práce na dohody

23. časť = Sociálny fond a termíny